ติดต่อสอบถาม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม. 10400

โทร 0-2354-5678 : โทรสาร 0-2354-5678 ต่อ 5012

แผนที่และการเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น